1 2 3 4 5 6 7 8 9

เครือข่ายภาคประชาชนด้านที่ดินทำกิน เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

560b5ee157341.png

วาระประเทศไทย : แผนฟื้นฟูเขาหัวโล้น (27 ส.ค.58)

560b5e1103149.png

วาระประเทศไทย : แผนฟื้นฟูป่าต้นน้ำฟื้นวิกฤตเขาหัวโล้น (26 ส.ค. 58)

560b5cd90c6ba.png

วาระประเทศไทย : วิถีชุมชนรอบเขาหัวโล้น (25 ส.ค. 58)

560b5c61c89cc.png

วาระประเทศไทย : อำเภอแม่แจ่ม ฟื้นวิกฤตเขาหัวโล้น (24 ส.ค. 58)

560b5b0b9a938.png

"เส้นแบ่งระหว่างปากท้อง กับ ทรัพยากรป่าไม้ ปมฟื้นผืนป่าน่าน ทางออกอยู่ตรงไหน ติดตามในรายการ รักโลก กับธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย"

55f57034727b8.png

กรณีทุ่งป่าคา อีกบทเรียนความยุติธรรมของคนจน

55efe3c7cc5b0.jpg

คดีจับชาวบ้านทุ่งป่าคากับวิถีปกาเกอญอ

55efe2ddd5470.jpg

วาระประเทศไทย : ผลกระทบมาตรการทวงคืนผืนป่า (30 ก.ค. 58)

55bef20470ce6.png

Online Visitors

user iconToday   :   64

group iconTotal   :   125,143

world iconOnline   :   2