1 2 3 4 5 6 7 8 9

กรณีการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินของชาวบ้านดอยเทวดา

566295c1dabe1.jpeg

เวทีสาธารณะ : เขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษ เสียงเงียบจากริมเมย (27 พ.ย. 58)

5658307276c06.jpeg

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด : เพราะยากจนจึงเจ็บปวด (25 พ.ย. 58)

565624babe76a.jpg

2.Wisdom Forum : “จากปลายคลื่นสู่ยอดดอย : ทุนทำร้ายทะเล ทำลายป่าเขา” ตอนที่ 2

56445cf5d276d.jpg

1.Wisdom Forum : “จากปลายคลื่นสู่ยอดดอย : ทุนทำร้ายทะเล ทำลายป่าเขา” ตอนที่ 1

56445ab11b8d6.jpg

ผลกระทบเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

56352dc8500b7.jpg

วาระประเทศไทย : ปากคำจำเลย ภูเขาหัวโล้น ตอนที่ 4 (23 ต.ค. 58)

562c856f99dd7.png

วาระประเทศไทย : ปากคำจำเลย ภูเขาหัวโล้น ตอนที่ 3 (22 ต.ค. 58)

562c7f47233a3.png

นักข่าวพลเมือง พื้นที่เขตเศรษกิจพิเศษ จ.ตาก ออกอากาศวันที่ 21 ต.ค. 58 @21.45น.

562877b74ad6a.png

Online Visitors

user iconToday   :   64

group iconTotal   :   125,143

world iconOnline   :   2