สถานการณ์โลกร้อนกับชุมชนบนพื้นที่สูง (กรณีศึกษา ชุมชนหินลาด จ.เชียงราย, บ้านกลาง จ.ลำปาง และบ้านแม่อมกิ จ.ตาก)

จริงหรือไม่ ว่าพวกเราทำลายป่าและทำให้โลกร้อน? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1