บ้านสันกลาง

หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวงป่าแดง อำเภอ/เขตเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 9 ตำบล/แขวงป่าแดง อำเภอ/เขตเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีจำนวน 118 หลังคาเรือน ประชากร 278 คน

จุดเด่นของชุมชน

ส่วนนเรนทรสมญา มหาอุปราชรามัญ ธก็ให้ผันพลผ้าย ย้ายมาโดยทางเถื่อน ทัพหน้าเคลื่อนพลเดิม ลุลำกระเพินบมิหึง

ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
บ้านสันกลางในอดีตเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับ “บ้านใน” และ “บ้านทุ่งส่วย” ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ มีการแยกหมู่บ้านเมื่อปี 2534 โดยมี นายคฑาวุธ กุนัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลป่าแดง ชาวบ้านสันกลางส่วนใหญ่เป็นคนบ้านใน มีสภาพสังคมแบบชนบทอยู่อย่างเรียบง่าย และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในอดีตนั้น ชาวบ้านใน เป็นเชื้อสายของ...
การบริหารจัดการที่ดิน
สถานการณ์การจัดการที่ดินและทรัพยากร แม่ปิ๋ว ปลาลาศ อายุ 86 ปี ชาวบ้านสันกลาง ผู้หนึ่งเล่าให้ฟังว่า ความจริงแล้วชาวบ้านสันกลางอยู่อย่างสงบและสะดวกสบายไม่ขาดแคลน เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อทางการมากำหนดรังวัดที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ สค. 1 ให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ได้มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านสันกลางรู้สึกดีใจที่ได้เป็นเจ้าของที่ดินอย่างชอบธรรม แต่ไม่เป็นเช่นนั้น จำไม่ได้ว่าปีไหน ได้มีสัสดีอำเภอชื่อนายเพ็ชร อินทราวุฒิ มาหลอกชาวบ้านว่าจะออกโฉนดให้ โดยทำการเก็บ สค. 1 จากชาวบ้านไป...
แผนที่
ข้อสรุป
ส่วนนเรนทรสมญา มหาอุปราชรามัญ ธก็ให้ผันพลผ้าย ย้ายมาโดยทางเถื่อน ทัพหน้าเคลื่อนพลเดิม ลุลำกระเพินบมิหึง

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1