บ้านห้วยทราย

จุดเด่นของชุมชน
ข่าว/กิจกรรม
ความเป็นมา
ชุมชน "บ้านห้วยทราย" เริ่มก่อตั้งครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2275 เชื่อว่ามากับกล่มของเจ้าจุมปู (เจ้าผู้นำกลุ่ม) โดยหนีภาษี 4 บาทและการกดขี่ข่มเหมจากการปกครองที่เป็นราชาธิปไตย กลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าลัวะ ซึงชื่อเดิมของหมู่บ้านคือบ้านโห้ง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านห้วยทราย ซึ่งลักษณะของหมู่บ้านจะมีลำนำซึ้งมีทรายไหลผ่าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้...
การบริหารจัดการที่ดิน
แผนที่
ข้อสรุป

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1