54534b121d34b.png
กว้านซื้อที่ดินกว่าพันไร่ กลุ่มทุนที่รุกเข้าไป "จับจอง" ที่ดินรอบเขาให...
17 กันยายน 2557

1396 views

6 ตระกูลดัง "จิราธิวัฒน์-เจียรวนนท์-สิริวัฒนภักดี-ภิรมย์ภักดี-มหากิจศิริ- วิไลลักษณ์" กว้านซื้อที่ดินกว่าพันไร่ กลุ่มทุนที่รุกเข้าไป "จับจอง" ที่ดินรอบเขาใหญ่ เพื่อผุดโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่บรรดา"เศรษฐีตระกูลดัง" ล้วนมีที่ด...
5459d3315abab.jpg
ข้อพิพาทที่ดินทำกินชาวบ้าน
17 กันยายน 2557

551 views

ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินระหว่างชาวบ้านใน พื้นที่หลายอำเภอของจ.กาญจนบุรีกับหน่วยงานราชการนั้นมีมานานแล้ว ซึ่งนับวันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรม...

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1