54534ae373e3d.png
บุกรุกที่สาธารณะ อุทยานป่าสงวนแห่งชาติ
17 กันยายน 2557

323 views

ปัญหานี้คือปัญหาขั้นพื้นฐานที่สำคัญมากใน การพัฒนาประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานสร้างสังคมและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน ปัญหา คนจน คนรวย นายทุน ข้าราชการ บุกรุก ที่สาธารณะ อุทยานป่าสงวนแห่งชาติ...จะได้ค่อยๆหมดไป.. การที...
54534af0ac86e.png
คปท.เสนอร่างกฎหมาย4ฉบับ ปฏิรูปแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
17 กันยายน 2557

393 views

คปท.เสนอร่างกฎหมาย4ฉบับ ปฏิรูปแก้ปัญหาที่ดินทำกิน โดย ไทยรัฐออนไลน์ 12 มี.ค. 2557 21:15
54534afdf410e.png
ยึดคืน-ที่ดินรุกล้ำอุทยาน‘สิรินาถ’ภูเก็ตประเดิม3จุด
17 กันยายน 2557

490 views

ยึดคืน-ที่ดินรุกล้ำอุทยาน‘สิรินาถ’ภูเก็ตประเดิม3จุด โดย ทีมข่าวหน้า 1 9 ก.ค. 2557 07:30
54534b121d34b.png
กว้านซื้อที่ดินกว่าพันไร่ กลุ่มทุนที่รุกเข้าไป "จับจอง" ที่ดินรอบเขาให...
17 กันยายน 2557

1321 views

6 ตระกูลดัง "จิราธิวัฒน์-เจียรวนนท์-สิริวัฒนภักดี-ภิรมย์ภักดี-มหากิจศิริ- วิไลลักษณ์" กว้านซื้อที่ดินกว่าพันไร่ กลุ่มทุนที่รุกเข้าไป "จับจอง" ที่ดินรอบเขาใหญ่ เพื่อผุดโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่บรรดา"เศรษฐีตระกูลดัง" ล้วนมีที่ด...

Online Visitors

user iconToday   :   89

group iconTotal   :   121,719

world iconOnline   :   0