ews5.jpg
ทหารสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าไปดำเนินการติดป้าย
17 กันยายน 2557

306 views

ข้อเท็จจริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินทำกินของชุมชนบ้านห้วยมะแกงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ (ไร่ข้าว, ไร่ข้าวโพด) จำนวน ๑,๐๗๓ ไร่ ๘ ตารางวา ต่อมาเมื่อประมาณปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ได้ขอใช้พื้นที่หมู่บ้านห้วยม...
ews4.jpg
ภารกิจเพื่อปกป้องผืนป่า
17 กันยายน 2557

258 views

เมื่ออังคารที่ 9 กันยา 57 ลุงขอความอนุเคราะห์มิตรสหาย "บังเอ๋ " วิทยากรประจำสนาม ยิงปืน ร.11 พัน 1 รอ. ให้ช่วยฝึกสอนเจ้าหน้าที่ อช.เขาใหญ่ ชุดลาดตระเวณป้องกันและปราบปราม จำนวน 15 นาย . สำหรับการใช้อาวุธลูกซองที่ถูกต้องเพื่อนำมาป้อ...
54534ac5c81ac.png
เวทีสัมมนาแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรฯ
17 กันยายน 2557

405 views

เวทีสัมมนาแผนแม่บทป่าไม้ของคสช.กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โรงแรมทีเค พาเลจ แจ้งวัฒนะ เพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.64/2557,66/2557และแผนแม่บทแก้ไขปัญ...
54534ad42c965.png
ประธาน คสช. ปฎิรูปที่ดิน ด่วน ! ปฎิรูปการเมืองด่วน ! และ คืนประชาธิปไต...
17 กันยายน 2557

231 views

จี้เพิกถอนโฉนดรุกที่แม่น้ำมูล เมื่อ วันที่ 11 ก.ย. พ.อ.สมหมาย บุษบา คณะทำงานด้านกฎหมาย กกล.รักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีการตรวจพบการออกสิทธิ์โดยมิชอบในที่ดินกลางแม่น้ำมูล จำนวน 46 แปลง บริเวณฟากบุ่ง...

Online Visitors

user iconToday   :   89

group iconTotal   :   121,719

world iconOnline   :   0