54672335a475e.jpeg
สกน.ออกแถลงการณ์ “หยุดปิดกั้นสิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดง...
15 พฤศจิกายน 2557

408 views

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เรื่อง “หยุดปิดกั้นสิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน”
54645fce0aa6b.jpeg
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้าเจรจากับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนัก...
12 พฤศจิกายน 2557

624 views

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้าเจรจากับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ เพื่อให้พิจารณาแนวทางการทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ของรัฐบาลฯ
54643feedc9cc.jpg
สกน.เดินเท้าเข้าเจรจากับมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร...
12 พฤศจิกายน 2557

281 views

ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เดินก้าวที่ 2 ระยะทาง 7 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์ครูบาฯ-สู่โต๊ะเจรจาที่ศาลกลางจังหวัดเชียงใหม่กับมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
54637f8425c45.jpg
ทหาร!!!! บุกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือส่งกำลังกดดันชาวบ้าน
12 พฤศจิกายน 2557

1083 views

ทหาร!!!! บุกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือส่งกำลังกดดันชาวบ้าน

Online Visitors

user iconToday   :   89

group iconTotal   :   121,719

world iconOnline   :   0