54782e165cecc.jpg
น้ำตาของคนลีซู
28 พฤศจิกายน 2557

382 views

54672335a475e.jpeg
สกน.ออกแถลงการณ์ “หยุดปิดกั้นสิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดง...
15 พฤศจิกายน 2557

423 views

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เรื่อง “หยุดปิดกั้นสิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน”
54645fce0aa6b.jpeg
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้าเจรจากับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนัก...
12 พฤศจิกายน 2557

641 views

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้าเจรจากับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ เพื่อให้พิจารณาแนวทางการทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ของรัฐบาลฯ
54643feedc9cc.jpg
สกน.เดินเท้าเข้าเจรจากับมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร...
12 พฤศจิกายน 2557

299 views

ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เดินก้าวที่ 2 ระยะทาง 7 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์ครูบาฯ-สู่โต๊ะเจรจาที่ศาลกลางจังหวัดเชียงใหม่กับมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1