เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน พื้นที่สมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปลูกเอง” โดยมีนายเทียบ แก้วใส นายก อบต.น้ำพาง พร้อมด้วยทีมชาวบ้านกว่า 20 คน ลงปลูกป่าซึ่งจัดเป็นแปลงสาธิต บริเวณบ้านน้ำว้า ม.5 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน โดยไม้ที่ปลูกเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะนาว กล้วย เป็นต้น

     แนวคิดของกิจกรรม “ปลูกเอง” ในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากคำสั่ง คสช. ที่ 64และ66/2557 การทวคืนป่า ชาวบ้านจึงเกิดแนวคิดการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นข้าวโพดไปเป็นป่าที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ สร้างพื้นที่สีเขียวกลับมาและให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง ลดการใช้สารพิษในการปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเช่นข้าวโพด

     ชาวบ้านในพื้นที่เห็นว่าป่าเศรษฐกิจนี้ตอบโจทย์อาชีพที่ยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและยังอยากจะสะท้อนให้รัฐเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรจากพืชเชิงเดียวสู่การทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่มีปัญหาภูเขาหัวโล้น

Online Visitors

user iconToday   :   46

group iconTotal   :   126,766

world iconOnline   :   1