17 ธ.ค.2557 ครบรอบ 1 เดือน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) เจรจาแก้ไขปัญหาเรื่องป่าไม้ที่ดิน ร่วมกับมล.ปนัดดา ดิศกุล และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีมติร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องเร่งด่วน และระดับนโยบาย แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น ทางสกน.จึงสานต่อกิจกรรม "เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย" ซึ่งเป็นก้าวที่4 ที่เคลื่อนไหว โดยมีแผนเดินจากอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านผู้ว่าฯ เร่งรัดให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามผลการเจรจาและสนับสนุนการเจรจาเรื่องแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ ซึ่งทางพี่น้องสกน.และเครือข่ายย้ำว่าต้องทบทวนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 

“ก้าวที่ 4 เดิน ก้าว แลก เพื่อทวงถามความคืบหน้า การปฏิรูปที่ดินไทย”

นับจากจากการการรณรงค์ “เดินก้าวแลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย" เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมและเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และให้เร่งผลักดัน “กฎหมาย 4 ฉบับเพื่อคนจน”  นำมาซึ่งการประชุมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา กับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ     ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ที่ผ่านมานั้น  ได้มีข้อสรุปเบื้องต้นในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน    หากแต่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา แม้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม”  แต่การแก้ไขปัญหากลับไม่คืบหน้าเท่าที่ควร   พวกเราจึงขอเรียกร้องให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน                                   

ทั้งนี้ในการประชุมหารือกรณีการดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ร่วมกับตัวแทนรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  นี้  เราเรียกร้องต่อการประชุมหารือดังกล่าวให้รับความฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ยากไร้ คนจนที่อยู่อาศัย และทำกินในเขตป่าเป็นสำคัญ

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) ในนามสมาชิกของ “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” (P-move)  ขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน ทุกเครือข่าย ทุกองค์กร รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนว่า การเริ่มเดินรณรงค์และการประชุมเจรจากับตัวแทนรัฐบาลที่ผ่านมา  ยังไม่ใช่บทสรุปของการรณรงค์เดิน “ก้าวแลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” เพราะหากการเจรจากับรัฐบาลไม่เป็นผลหรือไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม  การเดิน “ก้าวแลก” จะดำเนินก้าวต่อไปจนกว่าการปฏิรูปที่ดินจะประสบความสำเร็จในที่สุด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเร่งแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน คนจนผู้ยากไร้ให้บรรลุเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ  ตามความมุ่งหวังในการ “คืนความสุข” เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ

 

ด้วยจิตคารวะและศรัทธาในพลังประชาชน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ  จังหวัดเชียงใหม่

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1