"กองทุนข้าวเพื่อพี่น้องชาวลีซู"

จากกรณีพี่น้องลีซูบ้านห้วยหก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานห้วยน้ำดังเข้าตัดฟันไร่ข้าวและไร่ข้าวโพด จำนวน 15 ครอบครัวเป็นพื้นที่ 40 ไร่ ส่งผลให้พี่น้องได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวที่โดนตัดฟันไปนั้น เป็นข้าวที่ปลูกไว้กินในครอบครัวตลอดทั้งปี 

ทางสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จึงขอเชิญพี่น้องร่วมสมทบกองทุนข้าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องบ้านห้วยหก โดยขอรับสมทบเป็นข้าวหรือเงินช่วยเหลือ สามารถสมทบโดยการส่งไปรษณีย์หรือมอบโดยตรงได้ที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เลขที่ 77/1 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สำหรับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่คุณพรหมภิภัส สายสุข (พี่อิ๋ว) หมายเลขโทรศัพท์ 085-0403136หรือ053-810780 หรือคุณสุวดี (พี่หลุย) 081-8844950
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 ธ.ค. 2557 
ทางสกน.จะได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องบ้านห้วยหกภายในสิ้นปีนี้

ด้วยจิตคาระวะ
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

Online Visitors

user iconToday   :   20

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1